YÜKSEK GERİLİM VE ENERJİ NAKİL HATTI TASARIMI VE MONTAJI

Resim

Güç iletimi, elektrik enerjisinin enerji santrali gibi bir üretim kaynağından büyük ölçekli taşınmasıdır. Bir iletim ağı, bu hareketin gerçekleşmesini sağlayan birbirine bağlanan kabloların bir koleksiyonudur. Bu, bir güç dağıtım eylemi olan, yüksek gerilim trafo merkezlerini tüketicilere bağlayan yerel kablolarla tezat oluşturuyor.

Yüksek gerilim iletim hatlarını destekleyen direkler mahallenizde tanıdık bir görüntü olabilir. Bunlar uzak enerji santrallerinde üretilen elektriği taşıyan yüksek gerilim kablolarıdır. Bir kaza meydana gelmesi durumunda insanlara oluşturabilecekleri güvenlik tehdidi nedeniyle bu uzak bölgelerde elektrik üretiliyor. Daha sonra yüksek gerilim hatları elektriği çeşitli yerlere taşır.

Bu hatların belirli ülkelerde 1,2MV (1200 kilo Volt) veya daha yüksek elektrik enerjisi taşıyabilmesi dikkat çekicidir. Sonuç olarak, bu iletim hatlarının kurulumunun sorumluluğunu uzun yıllara dayanan deneyime sahip profesyonel bir şirkete vermek gerekir. Peki enerjinin bu yüksek gerilim hatlarıyla taşınmasının gerekliliği nedir?

Maliyetten Tasarruf Sağlar
İletim hattı iletken boyutunu belirlerken devreye giren ana faktör akım aralığıdır. İletim işlemi için gerekli olan çapraz iletken hattın kesitini belirler. Daha düşük bir voltaj seviyesi, iletim için daha büyük bir iletken kesitini gerektirecektir. Buna karşılık, aynı güç miktarını daha yüksek bir voltaj seviyesinde iletmek için daha küçük bir iletken kesiti gerekli olacaktır.

Sonuç olarak, yüksek voltajlı güç iletimi, iletken formundaki malzeme maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olarak maliyetten tasarruf sağlar.

Yüksek voltaj
Güç Kaybı Olasılığını En Aza İndirir
İletim hattındaki güç kayıpları taşıdıkları akımla doğru orantılıdır. Bakır, alüminyum ve bunların alaşımları iletim hatlarında en çok kullanılan malzemelerdir. Bakır veya 12R kaybı olarak da bilinen bu güç kaybı öncelikle bu iletim kablolarının direncinden kaynaklanmaktadır.

Yukarıdaki tartışmaya göre, güç kaybı akımla doğru orantılıdır. Dolayısıyla bunun çözümü iletim hatlarındaki akım miktarının azaltılması olacaktır. Bilgili bir şirket, voltaj ve akım ters orantılı olduğundan yüksek voltaj kullanır. Yani voltaj ne kadar yüksek olursa akım da o kadar düşük olur.

Gerilim Seviyelerini Korur
İletim hatlarında voltaj düşüşüne neden olan çeşitli faktörler vardır:

İçlerinden geçen akım.
İletim hatlarının akım akışına karşı direnci.
Bu nedenle, voltajdaki bir artış aynı anda akım seviyelerini de azaltır, bu da voltaj düşüşünün en aza indirilmesine ve voltaj kontrolünün iyileştirilmesine yardımcı olur.

İletim Verimliliğinin Artırılması
Güç aktarım verimliliği yukarıdaki bölümlerdeki bilgilerden kaynaklanmaktadır. Örneğin, yüksek gerilim iletimi, güç kayıplarını, iletken malzemeler ve iletim ekipmanıyla ilgili maliyetleri azaltır. Sonuç olarak, iletim şirketleri maliyet ve güçten tasarruf ediyor, bu da verimliliği artırırken daha hesap verebilir olmalarını sağlıyor.

Yüksek Gerilim Piyasası
Son yıllarda hızla genişleyen yenilenebilir enerji sektörünün yüksek gerilim endüstrisinde önemli bir rol oynadığı görüldü. Yerel elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların kullanılabilirliğinin artması, yüksek gerilim iletim altyapısına olan ihtiyacı artırmaktadır.

Dolayısıyla, ülkemizde yüksek gerilim endüstrisinin iki temel itici gücü vardır:

Mevcut iletim altyapılarının değiştirilmesi ve yenilenmesi.
Yeni nesil ve iletim kapasitesinin eklenmesi.
Daha fazla bilgi için bugün bizimle iletişime geçin!

X