YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU

Kırsalda, şehirde veya başka herhangi bir yerde çalışın, etrafınıza bir bakın ve elektrik hatlarının neredeyse her yerde olduğu gibi dünyanın bir parçası olduğunu fark edeceksiniz. Yerel tüketicilere elektrik sağlayan ahşap bir direk ya da yüksek gerilim sağlayan büyük kuleler olsun, hem elektrikçiler hem de sıradan insanlar için ciddi tehlike her yerde mevcut. Hepimiz karşılaştığımız tehlikeler ve tam güvenliğimizi garanti altına almak için alabileceğimiz önlemler konusunda uyanık olmalıyız. Hat görevlileri ilgili tehlikelerin farkında olabilir ancak elektrik hatlarına maruz kalan diğer kişiler genellikle iyi eğitilmemiştir. Bu yazıda bu tür tehlikeler keşfedilecek ve temel güvenlik önlemleri açıklanacaktır.
 
Yüksek Gerilim İletim Hatları Nedir?
Yüksek gerilim iletim hatları, verimli toplu güç iletimi için kullanılan havai enerji hatlarıdır. Gücün uzun mesafeler boyunca iletilmesi gerektiğinden, I² R'yi yani iletim sırasındaki güç kayıplarını en aza indirmek için akımı azaltmak amacıyla iletilen gücün voltaj seviyesi artırılır. Akım ne kadar düşük olursa iletkenlerdeki direnç kayıpları da o kadar düşük olur. Bu nedenle bu hatlara yüksek gerilim iletim hatları da denilmektedir. 

İletim hatları veya havai Enerji Hatları, elektriği üretim istasyonlarından büyük endüstriler gibi diğer yerlere veya elektriğin farklı tüketicilere sağlandığı dağıtım ağlarına iletir. İletimin voltaj seviyesini arttırmak için üretim ucunda yükseltici transformatörler kullanılır. 

ANSI'ye göre iletim hatları farklı voltaj seviyelerine göre şu şekilde sınıflandırılabilir:

YG (Yüksek Gerilim) Hatları:  Gerilim seviyesi 100kV ila 230kV arasında olan iletim hatları YG hatları kategorisine girer.
EHV (Ekstra Yüksek Gerilim) Hatları:  EHV hatları, gerilim seviyesi 230kV ile 1000kV arasında olan iletim hatlarıdır.
UHV (Ultra Yüksek Gerilim) Hatları:  Gerilim seviyesi 1000 kV'un üzerinde olan iletim hatları UHV hatları olarak sınıflandırılır.
İletim Kulesinin Yapısı
Bir İletim kulesi aşağıdaki yapısal parçalardan oluşur:

Tepe:  Kulenin üst çapraz kolunun üzerindeki kısmı tepe olarak bilinir. Bu pikin ucuna topraklama teli bağlanır.
Çapraz Kollar:  Ana iletken hatları tutarlar. Çapraz kolların boyutları, iletim hattının çalıştırılacağı voltaj seviyesine bağlıdır.
Kafes:  Bu kısım kulenin çapraz kollarını tutar. Kulenin zirvesi ile gövdesi arasında yer alır.
Kule Gövdesi:  Kulenin alt çapraz kolları ile zemin arasında kalan kısmına kule gövdesi denir. Kule gövdesinin amacı toprak ile iletkenler arasında yeterli açıklık sağlamaktır  .
HVDC Trafo Merkezi Düzeni
Önemli Şartlar
Geçiş Hakkı:  İletim hatları boyunca, yakın bölgelere güvenli bir sınır sağlamak üzere ayrılan arazi olarak tanımlanır. Bu koridor ilgili makamlar tarafından iletim hatları ve kulelerin onarımı, inşası veya bakımı için kullanılır.
Güvenli Mesafe:  Güvenli mesafe, iletim kulesinden geçiş hakkıyla tanımlanan koridorun sonuna kadar olan mesafedir. Sınır bölgesi olarak da adlandırılabilir.
güvenli mesafe bölgesi güç hattı src=
Açıklık:  İki iletim kulesi arasındaki yatay mesafeye açıklık denir.
Sarkma:  Destek noktası seviyesi ile iletkenin en alt noktası arasındaki fark olarak tanımlanır.
Yerden Yükseklik:  İletkenin en alt noktasından yere kadar olan mesafeye yerden yükseklik denir.
elektrik güç hatları yerden yükseklik
Yüksek Gerilim Enerji Hatlarının Tehlikeleri
Yüksek gerilim enerji hatlarıyla ilgili bir takım tehlikeler vardır. Elektrik çevre için çok tehlikeli olabilir. Tehlikeler aşağıdaki gibidir:

Havai yüksek gerilim iletim hatları yalıtılmamıştır ve bir kişi merdiven, vinç, kamyon veya başka bir araçla bu hatlara temas ederse veya hatta yaklaşırsa hayati tehlike oluşturabilecek bir elektrik çarpmasına maruz kalabilir.
Bazen herhangi bir arıza veya başka etkenler nedeniyle bu hatlardan gelen elektrik, ekipman üzerinden veya bir kişi üzerinden toprağa akabilir. Bu kişinin ciddi şekilde yaralanmasına veya ölümüne neden olabilir.
Elektrik bir boşlukta parlayabilir, bu nedenle herhangi bir ekipman veya elektrik hatlarından belli bir mesafede bulunan bir kişi hala tehlikede olabilir.
Fırtına veya şiddetli rüzgar sırasında havai elektrik hatları yere düşebilir ve çevrede tehlike oluşturabilir.
Havai enerji hatlarında yüksekte çalışmak güvenli değildir; çünkü operatör ilgili KKD ( kişisel koruyucu ekipman ) ile uygun şekilde donatılmadığı takdirde yere düşebilir .
Kazı çalışmaları sırasında yer altı enerji hatları da tehlikeli olabilir. Uygun KKD'yle donatılmamış bir operatör yanlışlıkla iletkenle temas ederek ölümcül elektrik çarpmasına neden olabilir.
Havai Yüksek Gerilim Enerji Hattından Kaynaklanan Sağlık Tehlikeleri
Havai enerji hatlarıyla ilgili sağlık tehlikeleri endişesi ilk kez 1979'da gündeme getirildi. Bu çalışmada enerji hatlarından yayılan elektromanyetik radyasyonların çocukluk çağı lösemisine neden olabileceği tartışıldı. Bazı araştırmalar enerji hatlarının kansere ve diğer kritik sağlık sorunlarına yol açabileceğini, yüksek gerilim hatlarına yaklaştıkça elektromanyetik radyasyonun daha tehlikeli hale geldiğini belirtmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü'nün araştırmalarına göre yüksek gerilim hatlarından yayılan radyasyonlar nedeniyle uykusuzluk, kaygı, baş ağrısı, cilt yanıkları, yorgunluk ve kas ağrıları yaşayabiliyoruz. Eğer bu tür durumlar gerçekten meydana gelirse, metal kullanılarak yeterli koruma sağlanarak elektromanyetik radyasyonun insan vücuduna girmesi önlenebilir. Binalar, ağaçlar vb. şeyler de bu amaç için kalkan görevi görebilir. Bu şekilde bu tehlikeli radyasyonların neden olduğu sağlık tehlikelerini azaltabiliriz.

Ancak bu inanışın aksine, uzmanlar tarafından enerji hatlarının sağlık açısından bu tür tehlikeler yaratmadığını belirten çeşitli argümanlar bulunmaktadır. 1995 yılında APS (Amerikan Fizik Derneği), çocukluk çağı lösemisini elektrik hatlarıyla ilişkilendirmeyi reddetti çünkü buna elektrik hatlarının mı sebep olduğuna veya daha doğrusu bunun sadece bir tesadüf olduğuna dair hiçbir kanıt yoktu. Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsü (NIEHS), 1999 yılında enerji hatlarının sağlık açısından tehlikelerini veya güvenliklerini kanıtlayacak böyle bir kanıt bulunmadığını bildirdi.

Yüksek gerilim hatlarının yakınında yaşamanın bilinen bir sağlık tehlikesi olmadığı, ancak bilimin enerji hatlarının tamamen risksiz olduğunu kanıtlamadığı sonucuna varabiliriz. Bilim insanları çevreyi daha güvenli hale getirmek için bu argüman üzerinden halen çeşitli araştırmalar yapıyor.
Elektrik Çarpması ve Arklanma
Elektrik çarpması,  enerji verilmiş bir iletkenle temas ettiğinde akımın insan vücudundan geçmesiyle meydana gelir. Elektrik çarpmasının neden olduğu hasar, şokun şiddetine veya şokun voltaj seviyesine bağlıdır. Cilt yanıklarına neden olabilir ve bazı durumlarda iç yaralanmalara ve hatta ölüme yol açabilir.

Arklanma,  elektrik arkından dolayı enerjinin açığa çıkmasıyla ilgili tehlikeli koşullar olarak tanımlanabilir. İletken bir nesnenin veya cismin yanlışlıkla yüksek enerjili iletkene çok yaklaşması ve temas noktalarında bir ark oluşmasına neden olması durumunda meydana gelir. Doğrudan ısıya maruz kalması nedeniyle ciddi cilt yanıklarına neden olabilir.
Ayrıca Önce Güvenlik başlıklı bir makale de yazdık  ! Ark Parlaması Tehlikelerini Önlemek İçin Akılda Tutulması Gerekenler , bir göz atın ve değerli yorumlarınızı iletin.
Adım Potansiyeli ve Dokunma Potansiyeli
 Güç hatlarında bir arıza meydana geldiğinde ve iletkenden gelen akım toprağa doğru akmaya başladığında adım potansiyeli oluşur. Topraklama noktasını çevreleyen alanın voltaj seviyesi, toprağın direncindeki düzensizlik nedeniyle tekdüze değildir, dolayısıyla burada potansiyel bir fark yaratılır.

Topraklama yakınına giren kişi iki adım arasındaki voltaj farkına sahip olur ve bu nedenle potansiyel farkından dolayı akım vücuda daha yüksek potansiyele sahip olan ayaktan girer ve diğerinden çıkar. Buna adım potansiyeli denir.

Dokunma potansiyeli,  kişinin ayakları ile enerji verilen ekipmanın voltaj seviyesi arasındaki fark olarak tanımlanır. Eğer kişi yanlışlıkla bu enerji yüklü bedene dokunursa, potansiyel fark nedeniyle vücuduna akım girer.
adım potansiyeli dokunma potansiyeli
Sertifikalı profesyonel mühendislerimizin kanıtlanmış uzmanlığı, sisteminizin değerlendirilmesine yardımcı olacak ve  güç sisteminizin korunması için en son teknolojiye sahip topraklama çözümleri sunacaktır.
Enerji Hatları Güvenlik Kuralları ve Önlemler
Elektrik tehlikelerini ve risklerini önlemek için uyulması gereken bazı önlemler vardır:

Kule enerjilendiğinde elektrik çarpmasına neden olabileceğinden, canlı iletken taşıyan kulelere çıkılmamalıdır.
Hayvanlar, hayatlarını tehlikeye atabileceği için asla bir iletim kulesine veya direğine bağlanmamalıdır.
Havai hatlara metal veya iletken malzemeden yapılmış herhangi bir nesne atılmamalıdır.
Yağmur sırasında kule gövdesi suyun iletkenliği nedeniyle enerjilendiğinden kulelere veya direklere kimse dokunulmamalıdır.
Fırtınalar veya kuvvetli rüzgarlar sırasında, canlı iletkenler kazara bir kişinin üzerine düşebileceği için enerji hatlarından güvenli bir mesafe tutmalıyız.
Bir kişinin havadaki canlı iletkenlerde herhangi bir kıvılcım görmesi durumunda herhangi bir kaza yaşanmaması için ilk sorumluluğu ilgili makamlara bilgi vermek olmalıdır.
YG enerji hatlarının altında veya yakınında herhangi bir inşaat işi yapılmamalıdır.
Alınan önlemlerin yanı sıra YG iletim hatlarında çalışan hat ustaları için de bazı güvenlik kuralları bulunmaktadır. Bu alanlar aşağıdaki gibidir:

Linemen tüm güvenlik kurallarına ve düzenlemelerine aşina olmalıdır.
Herhangi bir operasyonu yapacak olan yan hakemin iyi eğitilmiş olması gerekir. Herhangi bir deneyimi veya eğitimi olmayan kişi, hayatını tehlikeye atabileceği için risk almaya çalışmamalıdır.
Bir yan hakem, çalışmaya başlamadan önce gerekli tüm KKD'lerle donatılmalıdır .
Çalışmaya başlamadan önce yan hakemin üzerinde çalışacağı kulenin enerjisinin tamamen kesildiğinden emin olunmalıdır.
Eğer bir yan hakem herhangi bir alete aşina değilse, o zaman riskli olabileceğinden onu asla kullanmaya çalışmamalıdır.
Bir yan hakem, bir operasyon yaparken diğer ekip üyeleriyle sürekli iletişim halinde olmalıdır.
Bir yan hakem acele etmemelidir çünkü bu, kendisine veya diğer ekip üyelerine bir kazaya neden olabilir.
İşçileri korumaya yönelik OSHA güvenlik önlemleri hakkında yazdığımız başka bir blog daha var  ; ayrıca çamaşırcıların güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu bloga göz atabilirsiniz.
Çözüm
Elektrik, hayatımızı sonsuz derecede ilerlettiği ve otomatikleştirdiği için bizim için büyük bir nimettir. Ancak bu faydaların yanında elektrik aynı zamanda çok tehlikelidir. Bir takım tehlikeler ve sağlık sorunları yaratarak hayatımızı tehlikeye atıyor. Güvenlik kurallarına, standartlarına ve önlemlerine uygun şekilde uyarsak, elektriğin neden olduğu riskleri ve tehlikeleri azaltabilir, hatta ortadan kaldırabiliriz. Sonuç olarak hayatımızı konforlu hale getirmek ya da risklerle dolu kılmak bizim elimizde.

Resim
X