RÜZGAR ENERJİSİ TESİSİ PROJELENDİRMESİ VE KURULUMU

Rüzgar enerjisi santralleri , güneş enerjisinin yeryüzünde yarattığı sıcaklık, basınç ve nem olaylarından oluşan rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren ekipmanların bir araya getirilmesiyle oluşan üretim tesisine verilen isimdir. Rüzgar enerji santrallerinin kurulumunda rüzgar hızı, yönü, esme süresi gibi faktörlere göre uygun çalışma yapılır. Rüzgar enerjisinden elektrik üretebilmek için rüzgar enerji santrali kurulmalı ve ekipmanların bölgenin meteorolojik özelliklerine göre seçilmesi gerekmektedir.

Rüzgar Enerji Santrali Nedir?
Rüzgar santrali, rüzgar enerjisini türbinler aracılığıyla mekanik ve elektrik enerjisine dönüştüren sistemlere verilen isimdir. Rüzgar enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları arasında en bol bulunan ve sürekli oluşan element olduğundan tüketime ciddi faydalar sağlayan bir enerji kaynağıdır. Ana yapı elemanı rüzgar türbinidir ve karmaşık bir yapıya sahip olmaması nedeniyle bakım ve arıza maliyetleri neredeyse yok denecek kadar azdır. Ar-Ge çalışmaları ile doğru meteorolojik unsurlar bir araya getirildiğinde sürekli bir enerji kaynağı oluşturulacaktır.

Rüzgar Enerji Santrali Kurulumu
Rüzgar santrali kurulumunda en önemli faktör uygun yer seçimidir. Rüzgar hızının yüksek olduğu ve rüzgar hızını azaltacak ön faktörlerin bulunmadığı alanlarda maksimum verim elde edilir. Bu nedenle rüzgar türbini kurulumunda ön saha çalışmaları ve uygun yer seçimi önemlidir.

Rüzgar Enerjisi Santrali Kurulumu Çalışmaları
Fizibilite çalışmaları
Rüzgar ölçümleri
Lidar rüzgar ölçümleri
Rüzgar çiftliği yerleşim optimizasyonları
Enerji üretimi tahminleri – Güvenilir Raporlama
CFD modeli
Türbin Araştırması
Rüzgar santrali performans ve kabul testleri
Çevresel ve ses etkileri araştırması
Uygulama Projeleri
Operasyon ve bakım
Yatırım uygulamaları
Sistem fiyat tespiti ve ekonomik araştırma
Proje yöntemi

Resim
Resim
alt
alt
X